15 prosinca 2014

III Mawatte Seminar 14.12.2014.

Zadnji seminar u 2014.g. je iza nas. Preživjeli smo, iako je bilo dosta naznaka kako naš napor, energija i pri tome stvorena toplina Dojo GG pretvaraju u „vodeni Dojo“. Prvih pet minuta je bilo ugodno, polagano, energetsko-meditativno, da bi se nakon toga podigla Kempo oluja. Srećom, BLkempisti su bili tako dobro ukorjenjeni da su izdržali sve udare i silinu napora. Tema Mawatte je ponovo bila središnja tema, iako ne u tolikoj mjeri kao izdvojena praksa, već jedan od ključnih dijelova prakse u kretanju i izvođenju formi. Ovaj put smo samo naznačili zračni dio Mawatte-a koji je na osobit način zahtjevan. Dio Seminara posvetili smo Ongyo primjeni bazičnih Kempo Uke-a učeći se pri tome čuvati Središnju os naših tijela i značaju Sanchin Kamae-a. Ponovo je istaknut drugi, odnosno središnji dio naših praksi koji je usmjeren na održavanje ravnoteže, bolje rečeno zdravlja.

Pogledajte Statistike:

Rezultat Kurai Kosa 14.12.2014.g.:

10.kyu Zoran Šeremet
9.kyu Darko Mak
9.kyu Predrag Putnik
9.kyu Ivan Bogdan
8.kyu Inga Paukner Stojkov
6.kyu Katarina Arić
6.kyu Berislav Šipek
5.kyu Maja Tonković
5.kyu Tomislav Senegačnik
1.kyu Boris Belonjek

Veseli nas da je nakon 17 i pol godina postojanja naše škole Kempa broj onih koji su položili za neki pojas/stupanj prešao 200, da je broj obojanih pojaseva 60. Naravno, broj onih koji su i dalje aktivni je daleko manji. Napredak svakog pojedinca je veselje svih nas i sastavni dio su našeg zajedničkog Puta koji ne priznaje ograničenja. Tako je i ovaj put 10 Kempo Ka savladalo još jednu razinu, čineći na taj način svoju vještinu sve kvalitetnijom, jasnoću po pitanju usmjerenja na Putu sve većom, te uvide u vrijednost prakse sve dubljim.

Osobito nas je razveselio Boris Belonjek koji je odradio zadnju postaju na svom učeničkom Putu, znajući da sada on i Kempo moraju postati još čvršči, još fleksibilniji, energičniji i brži, te uravnoteženi svim dosadašnjim znanjima i iskustvima sinergijski stvarajući novu kvalitetu.


01 prosinca 2014

II MAWATE seminar 29.11.2014.
Ekipa od 24 Kempo-ka je započela svoj ulazak u svijet Produhovljena ratništva  malim, nenajavljenim zakašnjenjem. Ono što je ukazivalo na dobru atmosferu je upravo taj početak, koji bi kod drugih proizveo nervozu, prigovore, pa čak i ljutnju. Kempo ekipa je bila strpljiva i vrijeme do početka seminara iskoristila za druženje, koje je bilo zapravo poklon jer smo mogli popričati s ljudima koje duže vrijeme nismo vidjeli. Upravo taj uvod nije bio teorija, ni praksa, već stvarno življenje mawatte-a i bazičnih ciljeva Kempo prakse.
Ulazak u Dojo je još više osnažio ovaj dobar duh, snažeći ga ujedinjenjem i sinergijom svih prisutnih. Temperatura nije bila baš pogodna za dužu sjedeću meditaciju, tako da smo bili prisiljeni ''zapaliti'' vatricu u svakom od nas, kako bi tijelo doveli na radnu temperaturu za zahtjevne prakse, osobito one vezane uz Kempo okrete.
Nakon dobrog zagrijavanja dio vremena smo prakticirali integralnu praksu Chudan Uchi Mawashi Shuto Uke-a. To konkretno znači produbljivanje svjesnosti o svakom dijelu pokreta, ukazujući na razvoj svjesnosti o „svakom svijest trenutku“. Vježbajući na taj način, lagano, postupno ulazimo u svijet Kempo Ongyo prakse, otkrivajući one dijelove koji uglavnom uokvireni navikama proizašlih iz dosadašnjeg vježbanja ostaju blago prikriveni.
Ponovo smo dio seminara iskoristili za ukazivanje na značaj brida šake koji se zove Shuto. Dolazeći u poziciju kontroliranja Shuto-a, dolazimo u poziciju kontroliranja napadača. Dakle, važno je uz ona veća i manja područja na tijelu koja su osjetljiva na snažne udarce, osvijestiti i dijelove tijela koja su osjetljiva u sustavu primjene poluga. Impresivno je vidjeti kako osobu od 100 kg možemo držati pod kontrolom, kontrolirajući svega par centimetara njegova tijela. Naravno, ne treba se zavaravati da je aplikacija u stvarnoj borbi jednostavna. Jedino uz puno ponavljanja možemo razviti povjerenje i biti sposobni vješto primijeniti naučeno.
Kumite je kao i uvijek bio izazov, za neke veće, za neke manje. Uvijek smo na kušnji u bremenitoj komunikaciji jer ona otvara svijet nepredvidivosti i zahtjevnosti spontane reakcije proizašle iz svih onih silnih ponavljanja i učenja. Uz to, svaka nova osoba je novi svijet koji od nas traži adekvatan pristup i manifestaciju.
U Mawatte svijet smo ponovo kročili osvještavanjem i snaženjem Tan Dena, područja donjeg dijela našeg trbuha koji omogućuje snažnije ukorjenjivanje, stabilnost i mirnoću. Nakon toga smo ga testirali laganim prebacivanjem težine s jedne noge na drugu mijenjajući pri tome težište tijela. Sami Mawatte je nekako najčešće prisutan u našim Dojo-ima u korištenju Zenkutsu Dachi-a, tako da smo i na ovom seminaru radili isto. Novost su bile neke varijante koje nisu tako uobičajene, pa su svakome bile zgodan mali izazov, pogotovo kada bi se povećala brzina izvođenja. Nastavak su pratili karakteristični Mawatte-i iz svakog od pet Pingan Kata.

Uz velike količine znoja i oslobođene topline koji su Dojo Gornji Grad pretvorili iz jesenskog u ugodni tropski s puno vlage u zraku, iscrpljeni i žedni dočekali smo smiraj seminara kroz kratku masažu i meditaciju potpunog ujedinjenja svih prisutnih.

21 listopada 2014

Kratko izvješće s BLK Seminara 18.10.2014.g. GG Zagreb

Kratko izvješće s BLK Seminara 18.10.2014. GG Zagreb
Temeljna praksa na seminaru je bila Mawatte ili okret. Naša praksa se uz

Produhovljeno ratništvo najčešće naziva općenitim imenom Meditacija u

kretanju. Svako kretanje, bilo ono tjelesno ili mentalno uza sve svoje

korisno djelovanje stvara i pretpostavke za narušavanje ravnoteže i mira.

Upravo stoga ponovno je naglasak stavljen na pomnost što je početak

meditacije i vježbanje vještog načina kako održati tjelesnu ravnotežu i

stabilnost u kretanju, te mentalni mir u nekretanju. Korijen ispravnog

usmjerenja zasniva se na osvještavanju energije u abdomenu (jap. Tan Denu),

te njegovo snaženje i razvijanje sposobnosti sažimanja i širenja energije iz

tog dijela tijela. Kod samog Mawatte-a to je dodatno važno jer se nastoji um

iz glave spustiti u donji dio trbuha, te ga zadržati postojanim, nepomičnim

(jap. Fudo). Kempo praksa koristeći tijelo nastoji učiniti što jasnijim

način kako zauzeti čvrst i nepomičan stav, te kako uz razvijanje fluidnosti

potrebne za promjenu smjera kretanja, razviti prijeko potrebnu

fleksibilnost, koja znači biti sposoban na skladan način mijenjati sažimanje

i opuštanje u zavisnosti od trenutne situacije. Mawatte nas uči puno toga.

Prije svega za kvalitetan Mawatte koji je jedan od izuzetno bitnih dijelova

Kempo Kata, trebamo razviti tijelo koje ga može ispravno izvesti. To znači

imati snažne noge sposobne izdržati naglu promjenu smjera, uvrtanje tijela,

te ulazak u napadača što nije lako niti tjelesno, niti mentalno. Mawatte nas

uči nevezivanju, ali na jedan kvalitetan i konstruktivan način, kao temeljnu

sastavnicu života. U uobičajenom treningu usavršavamo tehnike i kretanje u

određenom smjeru tijekom dosta brojeva, da bi odjednom promjenili smjer. Ta

promjena smjera, taj okret nam narušava inerciju. On je prekid sa

dotadašnjim tijekom, ono što je bilo ispred, sad je iza, ono što je bilo s

lijeva, sad je s desna. U Katama su te promjene najbrže i najvidljivije,

tako da se i Mawatte majstorstvo ili njegovo odsustvo najlakše uočavaju. Što

nas takva praksa uči. Uči nas potpunoj prisutnosti u sada i ovdje,

sposobnosti ispravne i pravovremene reakcije, te izvođenje Ritsudo-a

najbolje što možemo. Kada je jedan Ritsudo gotov, nastaje kratka stanka, te

se nakon toga korištenjem Mawatte-a usmjeravamo na slijedeći. Pri tome je

važno prvo do kraja odraditi prvi jer bez toga nema drugog. No, koliko god

savršeno majstorski odradili prvi Ritsudo i riješili tekuću situaciju, ne

možemo ostati dugo pasivni ili trajno uživati u učinjenom. Zašto?

Jednostavno zato što je život kao rijeka koja ne prestaje teći sve do ušća,

kada nastavlja teći, ali u drugom obliku, bio on vidljiv ili nevidljiv.

Nastaje nova situacija koja traži naš Mawatte. Upravo stoga, Mawatte bez

obzira što nije jedini bitan dio Kempo prakse, pokazuje koliko ste duboko u

Kempo praksi i koliko ste fleksibilni. Svi znamo da su sve ovo prazne riječi

bez prakse, upravo stoga, u koliko ste propustili ovaj seminar, nemojte to

učiniti sa slijedećim. Cijelu ovu sezonu Mawatte će uz druge prakse uglavnom

one vezane uz kombinirane tehnike (nekoliko tehnika na jedan broj) biti

stožerna praksa jasno pokazujući naš napredak ili njegovo osustvo.DIJANA je zasjela na prvo mjesto ove izuzetno bitne liste!!!

Sudjelovanje na seminarima je jedno od ključnih pokazatelja

Kempo Ka-eve ozbiljnosti i posvećenosti praksi.

23 veljače 2014

22.02.2014. SEMINAR "Vatrena vrata Kempo Mandale - Pingan Ichi Kata"

Dvadeset i dva Kempo Ka otvorila su „mala“ vatrena vrata Kempo Mandale, pripremajući se za ona „velika“ na glavnom godišnjem seminaru. Na uvodu naglasak je stavljen na energiju, odnosno izvođenje svih Kempo tehnika na energičan način. Nastojali smo iskoristiti kvalitete vatre za „topljenje“ mogućih barijera i ograničenja kako u tijelu, tako u osjećajima i umu. Praksa je išla od laganog paljenja i održavanja vatrice u zemljanim tehnikama (stavovima i udarcima nogom), preko vodenih, zračnih do vatra-vatra uobličenih u udarce rukom (Tsuki Waza). Sve što smo radili izdvojeno, bila je priprema za Ulazak u Mandalu kroz vatrena vrata ili Pingan Ichi Katu. Bez obzira na vatru, cjelovitost i uravnoteženost su uvijek važni, tako da je u toj praksi bilo i postupnog usvajanja određenih pojedinačnih pokreta (zemlja), povezanih sekvenci (voda) do izvođenja cijele Kate na jedan broj. Zračni aspekt savladavan je kroz objašnjenja i primjenu samih pokreta. Na kraju seminara kroz bezbroj ponavljanja Pingan Ichi Kate Sensei Marija je cijelu ekipu pretvorila u jednu zajedničku veliku vatru koja svijetli i grije, koja energetski čisti i obnavlja svaku stanicu našeg tijela, koja um usmjerava prema stanjima koja dokidaju svaku lijenost i nemarnost čineći ga briljantno čistim i jasnim. Seminar smo završili sa željom da što prije dođemo do „vodenih“ vrata (piva) kako ne bi skroz izgorjeli. Upravo stoga slijedeći seminar će biti Vodena vrata Kempo Mandale – Pingan Ni.

26 siječnja 2014

25.01.2014. Seminar s naglaskom na element Zrak

Kako je već uobičajeno seminar je započeo uvodnim govorom, kojem je svrha bila usmjeriti 24-oro prisutnih na glavne ciljeve Kempo praksu u elementu Zrak. Prvo smo se malo razgibali kako bi dokinuli jutarnju ukočenost osnaženu hladnim jutrom. Nakon toga je duboko disanje pomoglo u osvještavanju i kontroli disanja. Sve to su preduvjeti da bi praksa koja uključuje prije svega brzinu i preciznost bila moguća. U brzini uz veliku mentalnu fokusiranost važnu ulogu ima fleksibilnost svih zglobova. Taj dio nam je na optimalnu temperaturu dovele Sensei Marija, da bi nakon toga uslijedili tipično zračni položaji. Svrha njihovog prakticiranja je kontrola ravnoteže, kako tjelesne tako i mentalne. Testirali smo stabilnost kroz položaj na jednoj nozi, dodatno ga činili težim kroz micanje očiju i mijenjanje fokusa, te održavanje zatvorenim očima. Brzinu i fleksibilnost smo snažili kroz naizmjenično mijenjanje Tsuruashi i Kake Dachi-a. Brzina je važna ne samo u samom izvođenju tehnika, već i u samom kretanju iz stava u stav. Iskoristili smo partnera/icu da bi se međusobno testirali i pomogli u što većoj prisutnosti i pravovremenosti reakcije. Brze klasične ručne i nožne tehnike u vitalne točke smo vježbali gotovo u nedogled. Prije no što smo započeli s praksom Pingan Yon Kate Sensei Darko je vodio tipično zračnu meditaciju koja je imala samo jedan cilj, a to je razvijanje osjećaja lakoće u tijelu, lakoće i brzine pokreta. Nakon toga, već tipično za novu seriju seminara, sustavno s puno ponavljanja ušli smo u Pingan Yon Katu i do kraja otvorili vrata elementa Zraka. Pet sati prakse se nisu činili preteškim, no efekti prakse će se tek osjetiti. Naravno, ovo će znati i nositi dalje na svom putu kao neizmjerno vrijedno hranu, samo oni koji su bili prisutni. Stečena znanja, vještina i ostvarena iskustva čine put jasnijim, smislenijim i svaki put nas na neki osebujan način preporađaju, isti smo, a opet nismo. Ovakvu hranu je teško naći negdje drugdje. Stoga, ako ikako možete, nemojte propuštati seminare jer su jednostavno nezamjenjivi i nenadoknadivi.