23 veljače 2014

22.02.2014. SEMINAR "Vatrena vrata Kempo Mandale - Pingan Ichi Kata"

Dvadeset i dva Kempo Ka otvorila su „mala“ vatrena vrata Kempo Mandale, pripremajući se za ona „velika“ na glavnom godišnjem seminaru. Na uvodu naglasak je stavljen na energiju, odnosno izvođenje svih Kempo tehnika na energičan način. Nastojali smo iskoristiti kvalitete vatre za „topljenje“ mogućih barijera i ograničenja kako u tijelu, tako u osjećajima i umu. Praksa je išla od laganog paljenja i održavanja vatrice u zemljanim tehnikama (stavovima i udarcima nogom), preko vodenih, zračnih do vatra-vatra uobličenih u udarce rukom (Tsuki Waza). Sve što smo radili izdvojeno, bila je priprema za Ulazak u Mandalu kroz vatrena vrata ili Pingan Ichi Katu. Bez obzira na vatru, cjelovitost i uravnoteženost su uvijek važni, tako da je u toj praksi bilo i postupnog usvajanja određenih pojedinačnih pokreta (zemlja), povezanih sekvenci (voda) do izvođenja cijele Kate na jedan broj. Zračni aspekt savladavan je kroz objašnjenja i primjenu samih pokreta. Na kraju seminara kroz bezbroj ponavljanja Pingan Ichi Kate Sensei Marija je cijelu ekipu pretvorila u jednu zajedničku veliku vatru koja svijetli i grije, koja energetski čisti i obnavlja svaku stanicu našeg tijela, koja um usmjerava prema stanjima koja dokidaju svaku lijenost i nemarnost čineći ga briljantno čistim i jasnim. Seminar smo završili sa željom da što prije dođemo do „vodenih“ vrata (piva) kako ne bi skroz izgorjeli. Upravo stoga slijedeći seminar će biti Vodena vrata Kempo Mandale – Pingan Ni.

Nema komentara: