16 prosinca 2011

VRIJEME I KEMPO PRAKSA

Zašto je vrijeme strateški važno kada se procjenjuje vrijednost i učinak redovite Kempo prakse? Jednostavno zato, što kratkoročno možete ljudima lagati, nuditi im instant rješenja, čudotvorna (ljekovita, mistična, energetska i sl.) djelovanja svojih metoda i tehnika. Ljudska lakomost uglavnom vrlo brzo podlegne takvim pričicama. Na taj način ljudi idu od tečaja do tečaja, skupljaju solidan kvantum znanja i vještina, ali ona uglavnom ostaju na samoj površini. Osim toga što su površna, nešto nam se može svidjeti, činiti nam ugodu kratkoročno, a na duže staze može biti pogubno. Najbolji primjer za to su slastice. One su nam fine, to naravno nije nikakav problem, no u koliko smo revni u njihovoj konzumaciji, pojačavamo intenzitet i količinu, ubrzo dolaze problemi počevši od debljana, kvarenja zubi, do puno ozbiljnijih stvari. Upravo stoga vam preporučamo Kempo praksu. Hrana koju nam Kempo daje je sirova i integralna. Možda nam neće biti, osobito na početku, odveć ukusna, ali znajući da nas krijepi, kvalitetno hrani, čini sve čvršćim, stabilnijim i zdravijim ubrzo ćemo se na nju naučiti i teško će nam biti bez nje. Kempo o kojem Vam sada govorimo nije bilo koji Kempo, već Bijeli Lotos. Njega krasi cjelovitost, tako da ćete svoju čisto Kempo praksu nadoponjavati Kempo Yogom, sjedećom meditacijom, masažom, vježbanjem dubokog disanja, uravnotežonom prehranom i što je najvažnije dubokim uvažavanjem jer oni koji ozbiljno vježbaju Kempo primarno razvijaju svijesnost. Kroz tu svijesnost oni čuvaju život u njegovom svetom stanju, a to su prije svega mir, sklad i mudrost. Bijeli lotos Kempo je testiran, prilagođavan i usavršavan tijekom 35.godina. U našoj školi nećete se sresti sa egzotičnim mitovima, pričicama i bajkama koje mogu biti prelijepe i magično privlačne. Stvarnost ih vrlo često okrutno razbija. Kod nas ćete se sresti sa manje, na prvi pogled atraktivnim učenjem. Bijeli lotos Kempo je živo učenje usmjereno na sada i ovdje koje njegovi posvećenici čuvaju i njeguju upravo za Vas koji sada čitate ove riječi. U koliko se upitate, zašto ne živjeti mirnije, skladnije i mudrije nećete teško naći odgovor. Dođite i započnite svoj Put i pokušajte ustrajati. Kempo i svi mi koji čuvamo njegovu svjetlost za Vas smo dragulj koji ćete pronaći, na Vama je da ga modelirate prema Vašoj osobnosti.

25 listopada 2011

KEMPO/KY MASAŽA 22.10.2011.

Inicijativom Dijane i uz potporu viših Kempo pojaseva, te Sensei Gorana oko prostora i promidžbe, održali smo prošlu subotu 22.10. 5-satni seminar iz Kempo/Kempo Yoga masaže pet elemenata. Ovaj prvi seminar je bio koncipiran zemljano/vodeno uz vježbe KY, vježbe u paru i temeljito tretiranje energetskih meridijana. Masirani su se snažno usmjerili na osvještavanje tijela, a maseri na nesebično darivanje uz prisutnost pomnosti. Naglasak je kao i inače u svim našim praksama bio na komunikaciji, a ona je uz pomnost tražila od uključenih partnera opuštenost i otvorenost. Pet sati koliko je seminar trajao je proteklo gotovo u trenu.

Efekti ove vrste masaže su drugačiji od onih u sportskoj, švedskoj ili havajskoj masaži. No oni su, osobito u koliko se masaža ponovi više puta, snažniji, dublji i dugotrajniji.

Na seminaru se uz instruktora skupilo 20 praktičara, a od toga polovica onih koji nisu trenutno Kempo aktivni. Iznenadili smo se iskazanim interesom, te se nadamo da ih nismo razočarali jer ipak su se radile bazične (zemljane) tehnike koje se ne smiju preskočiti.

Vidimo se na nekom slijedećem masažnom susretu, koji bi trebao biti zemlja+voda+vatra jer je zaista teško moguće korisnije upotrijebiti pet sati života i 100,00 kn.

https://picasaweb.google.com/bijeli.lotos/KempoYogaMASAZA22102011#

12 listopada 2011

TEMELJNI PRINCIPI

Temeljni principi vezani uz Sanchin praksu?

Za Sanchin bismo mogli reći da je on na neki način izvor samog Kempa. Povijesno gledajući predstavlja preporoditelja kako meditativne prakse, tako i borilačkih vještina. Samim time ova tema je vrlo opsežna, no mi ćemo se ovom prigodom usmjeriti samo na važne principe, pa idemo redom:

a/ FIZIOLOŠKI PRINCIPI - razvijeni su da nam pomognu u prepoznavanju i razumijevanju simbolike pet elemenata u našem tijelu. Kod zauzimanja Sanchin stava postajemo svjesni pet zona snage koje su neprestano međusobno povezane. Ako pritisak postane prekomjeran u jednom području, to je odmah očito jer dolazi do savijanja, na taj način se lako uočava neravnoteža. U koliko ne budemo radili na svih pet elemenata, neće biti moguće realizirati stanje istinske savršene ravnoteže. Poprilično je teško pronaći drugi način na koji bi se tijelo moglo staviti u poziciju pet triangulacija. Između ostalog i zbog toga je značenje, vrijednost i nužnost stalnog usavršavanja Sanchina, kao pravog ogledala našeg trenutnog stanja, vještine, umjetnosti i razumijevanja Kempa, više nego važno. Da se postigne odličan Sanchin, spomenutih pet područja trebaju se u kontinuitetu mijenjati od ekspanzije do kontrakcije, vodeći računa o usklađenosti, te s vremenom spontanoj prilagodljivosti, tako da se do maksimuma razvije naša urođena snaga. U ovom dijelu prakse, prvi i najvažniji dio je učenje ravnoteže. Moramo u potpunosti biti svjesni na koji način uobičajeno održavamo ravnotežu, te koliko nam je pri tome važan pogled. Zatim na koji nam način Sanchin omogućuje samospoznaju i kako snaži ravnotežu. Ispravnom Kempo Sanchin praksom razvijamo stanje koje se zove Fudoshin, što znači potpuna stalnost i mirnoća. Fudoshin je naša unutrašnja utvrda i neizostavno bi ju trebao izgraditi svaki produhovljeni ratnik. Bodhidharma je vrlo slikovito opisao Sanchin svojim studentima: «to je početak mudrosti, kraj nemira, to je suština pokreta».

b/ PSIHOLOŠKI PRINCIPI - sam prijevod riječi Sanchin koja se sastoji od dva kineska ideograma, znači tri sukoba. Ta tri sukoba su stanja psihološke neravnoteže, koja su štetna za razumijevanje i opstanak Produhovljenog ratnika. Ti mentalni faktori koji uvjetuju nagonske impulse kod većine ljudi jesu lakomost (pohlepa ili mentalne želje), mržnja i neznanje. Mnogima će biti vrlo uznemirujuće sve to otkriti u sebi jer je upravo to leglo naših strahova. Baš zato je izuzetno važna ispravna svakodnevna praksa Sanchina, te iz nje proizašle spoznaje i uvidi jer oni omogućuju napredak na širokom polju kao što je Kempo, te su oni esencijalni da bi Produhovljeni ratnik u životu mogao djelovati na najvišem mentalnom nivou.

c/ FILOZOFSKI PRINCIPI - su primarno vezani uz razumijevanje i «oživljavanje» sadržaja uključenih u simboličke geste rukama. Svaki pokret u Kempu, uz to što predstavlja oblik nenasilne obrane, u sebi krije određenu poruku. To je uz adekvatan obrazac i način disanja, početak učenja o «skrivenim značenjima» Kempo tehnika, te samim time i Sanchina. Ovdje se mora postaviti vrlo jednostavno pitanje, zašto bi se netko tko vježba Kempo trebao moći obraniti od recimo napada u glavu sa npr. «blokadom za gornji dio tijela» (Jodan Age Uke), a ne bi od napada straha, fobija, različitih kompleksa i sl. izvođenjem suptilnije vrste «blokade» odnosno načina primanja koji upravo takva stanja preusmjerava u njihovu suprotnost (Semmui In).

d/ SPIRITUALNI PRINCIPI – u našoj školi oni su predstavljeni simbolikom Bijelog lotosa. Njihovo buđenje i otjelovljenje su potvrda razumijevanja spiritualnih principa. Nužno ih je aplicirati u naš svakodnevni život.

10 listopada 2011

Ispravna BIJELI LOTOS praksa

Ispravna Bijeli lotos praksa razvija pet bazičnih kvaliteta:

1/ tjelesni sklad (ravnoteža),
2/ emocionalnu stabilnost,
3/ taktičku efikasnost,
4/ mentalnu koncentraciju, i
5/ energetsku svjesnost.

TJELESNI SKLAD – predstavlja prije svega dobro zdravlje i metaboličku ravnotežu.
EMOCIONALNA STABILNOST – se odnosi na mirnoću tj. ispravno doživljavanje situacija (vanjskih i unutrašnjih) bez kaotičnih reakcija.
TAKTIČKA DJELOTVORNOST - znači biti sposoban činiti ispravnu i odgovarajuću stvar u svakoj situaciji.
MENTALNA USMJERENOST - je sposobnost koncentriranja jasno i isključivo.
ENERGETSKA SVJESNOST - predstavlja sposobnost kumuliranja, usmjeravanja i liječenja energijom, kako sebe, tako i drugih. Na višem nivou ukazuje na praksu nadnaravnih uvida (Tenrigen).

Za razvoj svih navedenih kvaliteta i stanja od izuzetne važnosti je redovito vježbanje 5 Pingan Kata. No, daljnji napredak nije moguć bez njihova pravilnog razumijevanja.

Objekti studiranja i meditacije u Pingan Katama (slično kao i u drugim Katama) tradicionalno su usmjereni na sadržaj 5 komponenti proučavanja (Wu Hsiang), a to su:

1/ ceremonije pozdrava (naklona),
2/ tjelesne kretnje,
3/ obrasci disanja,
4/ specijalni oblici mentalne koncentracije, i
5/ duh, odnosno sveobuhvatna energija Kate.

09 listopada 2011

Učenje Bijelog lotosa

Bijeli Lotos nastoji svojim praktičarima pomoći u buđenju i profinjenju njihove duhovne prirode. Koristeći moćne alate i tehnike uobličene u ono što nazivamo Kempo i Kempo Yoga, on omogućuje snaženje svjesnosti o tome što smo mi. Upravo stoga, ono što mi u BL nazivamo ispravan trening je zapravo učenje koje traje koliko traje i naš život. Važno je pri tome znati, da je vanjski, prije svega tjelesni oblik treninga samo početak puta. BL prakse su koncipirane tako da ujedinjuju um, tijelo i duh. Trening nikako ne isključuje važnost tijela, samim time i fizičkog vježbanja. No, ono samo po sebi nije krajnji cilj vježbanja. Za ispravno učenje Kempa i KY u početku trebamo pažljivost, disciplinu, ustrajnost, spremnost da se mijenjamo (jačamo tamo gdje smo mlitavi i slabi, istežemo/omekšavamo tamo gdje smo prekruti...) i puno ponavljanja. Na taj način nakon nekog vremena uočit ćemo pomake i to će nas ohrabriti da nastavimo dalje s praksom. No, već na samom početku susret ćemo se sa potrebom razvijanja unutrašnjeg oka, te također značaja povezanosti pokreta i disanja. Kako budemo napredovali sve više će se javljati potreba za suptilnijim promatranjem naše unutrašnjosti. Dakle, svjesnost i razvoj bicepsa, trbušnih mišića, kvadricepsa je ono s čime započinjemo. No, već i pri tim nastojanjima, duhovna komponenta BL prakse je prisutna, iako je tada vrlo slična jedva vidljivim nitima. Naš trening je, ako ništa drugo, barem simbol naših duhovnih pregnuća korištenjem fizičkih pokreta. Za početak treninga imamo tjelesne stavove, blokove, udarce rukom i nogom. Njihovo usavršavanje traži pomnost, ispravljanje i puno ponavljanja. Već samo ovime činimo jako puno dobrobiti. No, za različite svrhe potrebni su različiti alati. Za one dijelove naših bića koji nisu materijalne prirode, koji su teško vidljivi, potrebni su nam alati poput mikroskopa. Ti alati se uobičajeno zovu ezoterični ili mistični (oni koji nisu očevidni). Oni nam trebaju da bismo mogli prepoznati i dobro upoznati našu unutrašnju prirodu. Iz navedenog je jasno da mi u BL upražnjavamo i njegujemo vanjske i unutrašnje prakse. Vanjske prakse su svima očite, te se u odnosu na njih dosta lako iznose zaključci u smislu sviđanja, nesviđanja, borbene efikasnosti, terapeutske korisnosti, dobre fizičke kondicije i sl. Unutarnje prakse su vrlo suptilne, individualne i intimne prirode. Učitelji uglavnom za ove prakse koriste posredne alate i samo najšturije instrukcije. Najčešća poduka je vlastitim primjerom. Na učenicima je tada zadatak da ih pokušaju percipirati. To u suštini nije toliko različito, koliko se misli, od ispravnog percipiranja bazičnih tehnika Kempa i KY koje nas učitelj uči. Ispravno izvođenje tehnika traži dosta minulog rada, te rada na svjesnosti korištenjem tijela. Što smo kroz godine koje su iza nas manje podučavani verbalno, a da smo kroz taj period uspjeli razviti gotovo savršenu formu i način izvođenja tehnika, kata i kumite-a, to smo bolje pripremljen za ezoterične vještine i znanja. Na ovaj način postupno budimo i dolazimo u kontakt sa svojom izvornom, čistom, nezaprljanom prirodom i ona sve više dominira u našim životima. U tom trenutku mi počinjemo bivati Bijelim lotosom.

24 kolovoza 2011

Kempo sezona 2011/2012

Svim ljubiteljima Kempa i onima koji će to tek postati - obavijest.
Sezona na DIF-u kreće 1.9.2011 u četvrtak u 19:00, standardno utorkom i četvrtkom.
Sezona na Gornjem Gradu počinje u utorak 13.9.2011. od 18:00 - 19:30.
U Dojo-u na Gornjem Gradu treninzi se održavaju utorkom-srijedom-petkom od 18:00-19:30.

Dođi, doživi i postani produhovljeni ratnik!

07 srpnja 2011

Kempo seminar - Jadovno 2011 (slike)

Eto malo ugođaja s Velebita i Kempo seminara kojeg smo tamo održali prošli mjesec.

https://picasaweb.google.com/bijeli.lotos/KEMPO_2011_JADOVNO