25 ožujka 2009

Demonstracija Kung Fu Škola Safira i Kempo Bijeli Lotos

Par slika s prezentacije održane 08.03.2009 na koju nas je pozvala prijateljska Kung Fu Škola Safira (http://www.skola-safira.hr/) . Na početku smo mi iz Bijelog Lotosa održali petnaestak minuta prezentaciju Kempo vještine kako se podučava u školi Bijeli Lotos - osnove zagrijavanja, kihon waza i izvedeno je pet različitih kata (Pingan Yon, Pingan Go, Saifa, Tensho i Seienchin). Nakon naše demonstracije ekipa iz Kung Fu Škole Safira održala je opsežnu demonstraciju svoje vještine u raznim stilovima i u raznim elementima. Pokazani su padovi s oružjem i bez njega, vježbe za razvoj snage i gipkosti te naprednije forme i tehnike te njihove primjene u borbi na zadan ili poluslobodan način, te tehnike s hladnim oružjem.
Slide show slika je vidljiv niže u postu, a album se može pogledati i na ovoj lokaciji

Nema komentara: