18 studenoga 2009

"Vatreni" seminar 15-11-09

Vatreni seminar je prošao, srećom na seminaru nije bilo nikakvih ozljeda što ponekad ide skupa sa vatrenim načinom vježbanja, osobito kada je vezano uz bremenitu komunikaciju. Uvodni govor koji je održao Sensei Darko trebao je dati jasnoću po pitanju usmjerenja, te načina kako se kreativno treba pristupiti vatrenoj praksi i na koji način ona pomaže u našoj tjelesnoj i duhovnoj evoluciji. Svi prisutni su se zaista maksimalno trudili, tako da su Gi-evi bili mokri, a tijela poprilično iscrpljena. No, ta iscrpljenost znači iscjeđenost mentalnih i tjelesnih otrova. Još jedan seminar u nizu koji Kempo mozaik onih redovitih sudionika čini još jasnijim i prepoznatljivijim. Seminar koji istina sutradan i dan poslije donosi bol, ali koji temelje našeg bića čini značajno snažnijim, postojanijim, te Kempo put još više međuprožetim sa našim životom.

Nema komentara: