05 svibnja 2009

Gashaku Zadar

Četverodnevni Kempo seminar bio je vrlo ispunjen. Već u autu na samom putovanju dotaknuli smo se nekih važnih tema - zašto Kempo, što nas drži na Putu i sl. Tri treninga dnevno od dva sata kumulativno zbrojeno daju oko 6 sati vježbanja dnevno što je praktički nemoguće izvesti kroz redovne treninge. Osim toga u pauzama kroz druženje smo izmjenjivali iskustva iz različitih područja. Tako smo npr. prvu noć proveli u višesatnoj raspravi na temu Mandala, elementu Vode i refleksivnosti. Sensei Dubravko je kasnije na seminaru održao krasno predavanje na temu Tensho Kate (kin. Tien Shao Hsing) i do u detalja objasnio pokrete Kate kao i svoj doživljaj Tensho Kate. Jutaranji treninzi u 6:00 su bili ispunjeni praksom Tensho Kate. Okrenuti prema prvom jutarnjem suncu uz Tensho Katu smo upijali energiju sunca i mora.
Cijeli seminar bio je prožet elementom Vode i kroz praksu smo se trudili utjeloviti svojstva Vode i "vrtloženja" u našim pokretima. Osnova je beznaporni pokret, a da taj pokret istovremeno bude ispunjen snagom vode koja je nezaustavljiva na svom putu.
Tijekom seminara smo snimili kamerom sve Kate koje se prakticiraju u Bijelom Lotosu tako da sad imamo i dokumentirane pokrete za detaljniju analizu i za buduće naraštaje.
Na seminaru neki su položili za više pojaseve: Dubravko 3.dan, Marija 1.kyu, Boris P. i Boris B. 5.kyu, Andreja 6.kyu, Tihana i Branka 8.kyu.
Na samom kraju seminara Sensei Saša je Borisa P. i mene podučavao brzini u Kempu, a kasnije i neke vrlo zanimljive Goshindo tehnike samoobrane.
Sve u svemu četiri dana u potpunosti ispunjena Kempom su, sasvim sigurno, utjecala na svakog sudionika i vjerujem da se u svakome stvorila mala iskra koja predstavlja hranu za daljnje napredovanje na Kempo Putu.

Nema komentara: