09 prosinca 2007

Kempo seminar u Brežicama

Učitelj Tai Chi Chuan-a i Hsing-I-a, Predrag Dukić, je održao 8.12.2007 seminar na temu "Drugačiji pogled na iste tehnike i stavove". Cilj i smisao seminara je da se Kempo praktikanti upoznaju s principima "unutrašnjih" škola borilačkih vještina i da te iste principe primjene unutar Kempo prakse. Na početku seminara teoretski se raspravljalo o osnovnim razlikama između "vanjskih" i "unutrašnjih" škola. Utvrđeno je da je BL Kempo u principima vrlo sličan sa Hsing-I-om i da se neki principi Hsing-I-a (odnosno Tai Chi Chuan-a) mogu upotrijebiti u Kempo tehnikama te na taj način dodatno obogatiti kvalitetu Kempo pokreta. U uvodnoj raspravi pričalo se o meditaciji i što nama meditacija znači, te kako interpretiramo pojam "meditacija u pokretu". I Hsing-I i Kempo koriste taj pojam kada govore o formama odnosno Katama. Također se pričalo i o opuštenosti (kako se shvaća opuštenost), o harmoniji pokreta, o kružnosti pokreta (gdje je kružnost pokreta u Kempu itd.), prakticiranju Kempa kod kuće i sličnim temama koje su srodne za obje vještine. Nakon teorije i rasprave krenuli smo s praksom. Kratko zagrijavanje na Tai Chi način i Tai Chi meditacija od dvadesetak minuta. Nakon toga smo malo vježbali osnovni pokret koji uključuje precizno gibanje kukova po točno određenom obrascu. Nakon uvježbavanja pokreta vježbali smo s partnerom tzv. "guranje", odnosno partneri pokušavaju jedan drugog izgurati ali ne koristeći toliko fizičku snagu koliko osjećaj kada je partner u neravnoteži. Naravno ovo je samo primjena prethodno pokazane tehnike koja uključuje pokret rukom i kukovima i u stvari predstavlja izmjenu energije između partnera.
E tu negdje smo stali, otišli u gostilnu i vrlo dobro i povoljno jeli. Nakon što smo se stvarno dobro najeli, vratili smo se praksi i vježbali smo s štapovima raznih veličina. Prvo s jednim štapom, onda s dva štapa i na kraju s jednim velikim štapom. Smisao ovih vježbi je bio da se uhvati pokret kojeg smo prije ručka vježbali. Nakon vježbi sa štapovima prešli smo na neke tehnike unutar Hsing-I-a koje se vježbaju u paru na jedan, dva ili tri koraka.
Sve u svemu mislim da je svatko ponešto naučio i da je seminar bio koristan svakome. Ja osobno mislim da sam donekle uhvatio rad kukova koji je potreban kod vježbe gurkanja s partnerom i kod toga mi je najviše pomogla vježba s jednim štapom, dok su neki drugi otkrili čar stojeće meditacije itd. Vjerujem da će nakon ovog seminara svi koji su bili prisutni gledati na Kempo pokret s drugačijim očima i vjerujem da će ga, ako se potrude, oplemeniti sa stečenim iskustvom.

Nema komentara: